Informační systém VŠTE
ŠVEC, Roman a Petra SOLAROVÁ. Food Tourism as an Opportunity of Promoting Local Gastronomy. In Khalid S. Soliman. Innovation Management and Education Excellence Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. 1. vydání. Norristown, USA: International Business Information Management Association (IBIMA), 2016. s. 1995-2004. ISBN 978-0-9860419-6-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Food Tourism as an Opportunity of Promoting Local Gastronomy
Název česky Food Tourism jako příležitost propagace lokální gastronomie
Autoři ŠVEC, Roman (203 Česká republika, domácí) a Petra SOLAROVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vydání. Norristown, USA, Innovation Management and Education Excellence Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth, od s. 1995-2004, 10 s. 2016.
Nakladatel International Business Information Management Association (IBIMA)
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50600 5.6 Political science
Stát vydavatele Spojené státy
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Kód RIV RIV/75081431:_____/16:00001001
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-0-9860419-6-9
Klíčová slova česky Food Tourism; gastronomie; stravovací zařízení; preference; tvrzení; regionální potraviny; lokální produkce
Klíčová slova anglicky Food Tourism; gastronomy; catering establishments; preferences; statement; regional food; local production
Štítky KCRM3, RIV16, SCOPUS
Změnil Změnila: Hana Dlouhá, učo 19800. Změněno: 7. 4. 2017 11:01.
Anotace
This paper deals with the topic of Food Tourism and its connection with the local gastronomic products. It compares the demand for the local food in retail stores and in catering establishments: a distinct disproportion between the customers’ willingness to find out information about the food origin, while shopping in a store in comparison with buying the food in the catering establishments. The aim of the paper was to identify possible problems in the perception of local food by tourists and to recognize their role when assessing the offer in the catering establishments in the studied area. The conclusion indicates other possibilities for the offer of local food which can be usable for catering establishments. The findings are based on data obtained through questionnaires.
Anotace česky
Článek se věnuje problematice Food Tourism (neboli gastronomickému cestovnímu ruchu) a jeho spojení s lokálními gastronomickými produkty. Příspěvek srovnává poptávku po lokálních potravinách v maloobchodu a v gastronomii, kdy odhaluje disproporce mezi ochotou zákazníků zjišťovat informace o původu produktu při nákupu v obchodu a při nákupu pokrmu ve stravovacím zařízení. Cílem článku je identifikovat možné problémy při vnímání regionálních potravin účastníky cestovního ruchu a poznat jejich roli při posuzování nabídky stravovacích zařízení ve zkoumané oblasti. Článek naznačuje další možnosti v oblasti nabídky lokálních potravin ve stravovacích zařízeních.
Zobrazeno: 24. 9. 2022 20:37