VOCHOZKA, Marek, Zuzana ROWLAND and Jaromír VRBKA. FINANCIAL ANALYSIS OF AN AVERAGE TRANSPORT COMPANY IN THE CZECH REPUBLIC. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2016, vol. 63, No 3, p. 227-236. ISSN 0469-6255.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name FINANCIAL ANALYSIS OF AN AVERAGE TRANSPORT COMPANY IN THE CZECH REPUBLIC
Name in Czech FINANČNÍ ANALÝZA PRŮMĚRNÉ DOPRAVNÍ SPOLEČNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE
Authors VOCHOZKA, Marek (203 Czech Republic, belonging to the institution), Zuzana ROWLAND (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Jaromír VRBKA (203 Czech Republic).
Edition Nase More, Dubrovnik, University of Dubrovnik, 2016, 0469-6255.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Croatia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/75081431:_____/16:00000716
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Keywords (in Czech) finanční analýza; finanční zdraví; dopravní společnost; odvětví dopravy
Keywords in English financial analysis; financial health; transport company; branch of transport
Tags KEM6, RIV16, SCOPUS
Changed by Changed by: Hana Dlouhá, učo 19800. Changed: 2/9/2016 13:19.
Abstract
The goal of this article is to introduce shortly the financial analysis, the features typical for transport companies in general, and determine the financial characteristics of an average transport company in the Czech Republic. The data analysed in this contribution come from the Albertina database. It is the information of transport companies for the period of 2010 – 2014. Financial analysis of an average transport company is worked out based on the established data, and therefore the state of the future potential of transport in the Czech Republic. It can be claimed that the branch of transport is financially healthy and promising in the Czech Republic. Extension of growth, which has started already in 2011, is expected even further.
Abstract (in Czech)
Cílem tohoto článku je představit krátce finanční analýzu, rysy typické obecně pro dopravní společnosti a stanovit finanční charakteristiky průměrné dopravní společnosti v České republice. Údaje analyzované v tomto příspěvku pocházejí z databáze Albertina. Jedná se o informace o dopravních společnostech za období 2010-2014. Finanční analýza průměrného dopravního podniku je vypracována na základě zjištěných údajů a na základě budoucího potenciálního stavu dopravy v České republice. Lze tvrdit, že odvětví dopravy je v České republice finančně zdravé a perspektivní. Rozšíření růstu, který začal již v roce 2011, se očekává i nadále.
PrintDisplayed: 25/1/2022 03:08