KABOURKOVÁ, Kristina. Průměrná hrubá a minimální mzda a jejich vliv na životní úroveň zaměstnanců (Average gross and minimum wages and their impact on the living standards of workers.). In Lidské zdroje na trhu práce ČR a EU. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice, 2015. p. 25-32. Studia. ISBN 978-80-87472-87-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Průměrná hrubá a minimální mzda a jejich vliv na životní úroveň zaměstnanců
Name (in English) Average gross and minimum wages and their impact on the living standards of workers.
Authors KABOURKOVÁ, Kristina.
Edition 1. vyd. České Budějovice, Lidské zdroje na trhu práce ČR a EU, p. 25-32, 8 pp. Studia, 2015.
Publisher Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-80-87472-87-3
Keywords (in Czech) vysoké mzdy; minimální mzdy; životní úroveň
Keywords in English gross wage; minimum wages; living standards
Tags KEM3
Changed by Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 29. 1. 2016 15:21.
Abstract
Zdálo by se, že studie o mzdách nemá s trvale udržitelným rozvojem žádnou spojitost. To je ovšem omyl, neboť vše souvisí se vším a od výše mezd se odvíjí životní úroveň zaměstnanců. Mzda se sjednává ve smlouvě nebo ji zaměstnavatel stanoví vnitřním předpisem anebo určuje mzdovým výměrem, není-li stanoveno jinak. Zaručenou mzdou je mzda nebo plat, na kterou zaměstnanci vzniklo právo [16]. Mzda ani plat nesmí být nižší, než je mzda minimální [15]. Formy mzdy se rozlišují podle různých hledisek. Dle typu zaměstnavatel rozeznáváme tarifní plat, který je vyplácen u státních organizací a tzv. smluvní mzdu, která je dohodnuta mezi soukromým podnikatelem a jeho zaměstnancem. Mluvíme o mzdě nominální, což je peněžní částka v absolutní hodnotě a o mzdě reálné. Reálná mzda vypovídá o skutečné hodnotě mzdy, co si za ni zaměstnanec může koupit. Poskytuje lepší možnosti srovnání v čase i z hlediska geografického. Sledovat tento vývoj bylo zajímavé po vzniku České republiky. V devadesátých letech došlo k velkému nárůstu spotřebitelských cen a tím se snížily mzdy reálné. Kolem roku 2000 byl velmi nízký nárůst cen, avšak od roku 2008 v souvislosti s ekonomickou recesí opět reálné mzdy přestaly růst [3].
Abstract (in English)
gross wage, minimum wages, living standards Abstract: The article analyses the evolution of the monthly gross wages of employees in the period 2005-2013 and the same peroid of time evolution of the minimum wage. Compares the average gross monthly wage of employees in the national economy with the minimum wage in the Czech Republic.
PrintDisplayed: 19. 1. 2022 05:33