PETRÁŠKOVÁ, Blanka, Dana SMETANOVÁ a Jana VYSOKÁ. Výuka cad systémů dle názorů vysokoškolských studentů. Logos polytechnikos. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2015, roč. 6, č. 4, s. 15-25. ISSN 1804-3682.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Výuka cad systémů dle názorů vysokoškolských studentů
Název anglicky Teaching of cad systems according to the views of university students
Autoři PETRÁŠKOVÁ, Blanka (203 Česká republika, garant, domácí), Dana SMETANOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Jana VYSOKÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Logos polytechnikos, Jihlava, Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2015, 1804-3682.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/75081431:_____/15:00000561
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky CAD systémy; dotazník
Klíčová slova anglicky CAD systems; questionnaire
Štítky KPV2, RIV15
Změnil Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 18. 1. 2016 11:57.
Anotace
"Příspěvek popisuje výsledky výzkumu, ve kterém byly pomocí dotazníku zjišťovány hodnotící názory vysokoškolských studentů na výuku předmětu CAD systémy. Dotazníkové šetření proběhlo na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích a bylo orientováno na skupinu studentů bakalářských oborů Konstrukce staveb a Stavební management. Průzkum byl zaměřen na zjištění přístupu studentů k výuce různých grafických programů používaných při tvorbě stavebních výkresů. Cílem výzkumu bylo zmapovat názory studentů na výuku předmětu CAD systémy a jejich znalosti grafických programů probíraných na střední škole. Dále výzkum směřoval k analýze toho, jak studenti hodnotí současný způsob výuky na vysoké škole a své individuální dříve nabyté či nově získané znalosti. Současně jsme zkoumali, jak jsou studenti ochotni se dále v této oblasti zdokonalovat a který software upřednostňují pro svou práci. Zjištění těchto faktů může být důležité pro zkvalitnění a zefektivnění výuky a také pro případnou obměnu softwaru v počítačových učebnách."
Anotace anglicky
"The paper describes results of a research in which students shared their opinion on the CAD systems lecture. The questionnaire survey was conducted at the Institute of Technology and Business in České Budějovice. The survey was designed to describe students' approach to learning various graphics programs used in the process of designing buildings and was focused on a group of students of bachelor programs Buildings construction and Buildings management. The survey focused on determining the approach of students to learning various graphics programs used in the process of creating construction drawings. The aim of the research was to explore the opinions of students on the course CAD systems and their knowledge of graphics programs discussed in high school. The research is directed to analyze how students evaluate the current method of teaching at the university, their individual skills, whether they are willing to continue and improve in this area and which software is good for their work. The findings of these facts may be important for improving the quality and efficiency of education and also for possible replacement of the software in computer laboratories."
VytisknoutZobrazeno: 3. 10. 2023 13:57