KLEPANCOVÁ, Michaela. Geometrická postupnosť v chémii (Geometric sequence in chemistry). Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, vol. 8, No 1, p. 210-216. ISSN 1805-8949.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Geometrická postupnosť v chémii
Name in Czech Geometrická posloupnost v chemii
Name (in English) Geometric sequence in chemistry
Authors KLEPANCOVÁ, Michaela (703 Slovakia, guarantor, belonging to the institution).
Edition Trendy ve vzdělávání, Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, 1805-8949.
Other information
Original language Slovak
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/75081431:_____/15:00000504
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Keywords (in Czech) geometrická posloupnost; aplikace; chemie
Keywords in English geometric sequence; application; chemistry
Tags KPV1, KSTR5, RIV15, SEZNAM
Changed by Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 14/9/2015 10:44.
Abstract
V príspevku uvádzame niekoľko príkladov využitia geometrickej postupnosti v chémii. Našou snahou bolo nájdenie takých ukážok využitia poznatkov o tomto pojme stredoškolskej matematiky, ktoré vedú k nájdeniu výsledkov či odvodeniu vzťahov s priamym využitím v chémii.
Abstract (in Czech)
V příspěvku uvádíme několik příkladů využití geometrické posloupnosti v chemii. Naší snahou bylo nalezení takových ukázek využití poznatků o tomto pojmu středoškolské matematiky, které vedou k nalezení výsledků či odvození vztahů s přímým využitím v chemii.
Abstract (in English)
The contribution states multiple examples of geometric sequence in chemistry. The main focus was finding of such samples of utilization of knowledge about the concept of secondary school mathematics that will lead to the finding of results or relations with immediate application in chemistry.
PrintDisplayed: 25/1/2022 00:21