MUSÍLEK, Josef and Karel KUBEČKA. Reliability of Timber Structure Bolt Connection Subjected to Double Unequal Shears. In Applied Mechanics and Materials. 1. vyd. Curych (Švýcarsko): Trans Tech Publications, 2015. p. 652-655.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Reliability of Timber Structure Bolt Connection Subjected to Double Unequal Shears
Name in Czech Spolehlivost svorníkového spoje zatíženého nestejným smykem
Authors MUSÍLEK, Josef and Karel KUBEČKA.
Edition 1. vyd. Curych (Švýcarsko), Applied Mechanics and Materials, p. 652-655, 4 pp. 2015.
Publisher Trans Tech Publications
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 20101 Civil engineering
Country of publisher Switzerland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Keywords (in Czech) Spolehlivost; Svorníkový spoj; Dřevěné konstrukce; Ocel; Nestejný smyk
Keywords in English Reliability; Bolt connections; Timber structures; Unequal double shear; Steel
Tags KST4, SCOPUS
Changed by Changed by: Hana Dlouhá, učo 19800. Changed: 24/4/2017 10:27.
Abstract
The paper deals with reliability in ultimate limit state of timber structure bolted connections subjected to unequal double shear with thin plates as outer members and inner timber member. There are derived equations for calculation of the reliability of this connection type in the ultimate limit state.
Abstract (in Czech)
Článek se zabývá spolehlivostí svorníkového spoje v mezním stavu únosnosti, pro případ, tenkých plechů z oceli a středního dřevěného prvku, kdy jsou boční plechy nestejně zatíženy. Jsou odvozeny vzorce pro výpočet spolehlivosti takového přípoje.
PrintDisplayed: 14/4/2021 12:46