DOBIÁŠ, Václav. Digitální gramotnost Romů končících základní školu. In InteRRa 24 : sborník příspěvků. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ústav pedagogických věd, UTB ve Zlíně, KÚ Jk, ČPS, 2014. s. 158-166. ISBN 978-80-7394-471-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Digitální gramotnost Romů končících základní školu
Název anglicky Digital literacy of roma children finishing elementary school
Autoři DOBIÁŠ, Václav.
Vydání 1. vyd. České Budějovice, InteRRa 24 : sborník příspěvků, od s. 158-166, 9 s. 2014.
Nakladatel Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ústav pedagogických věd, UTB ve Zlíně, KÚ Jk, ČPS
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-7394-471-1
Klíčová slova česky digitální rozdělení; digitální gramotnost; romská menšina; internet
Klíčová slova anglicky digital divide; digital literacy; Roma community; internet
Štítky KPV3
Změnil Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 23. 2. 2015 11:02.
Anotace
"Příspěvek porovnává digitální gramotnost Romů končících základní školu a jejich vrstevníků z majoritní společnosti. Konkrétně se věnuje možnostem přístupu k digitální technice, četnostem jejího využívání, také jak je digitální technika využívána ve volném čase, schopnostem práce na internetu a obecným schopnostem ovládání počítače. Příspěvek staví na prvních výsledcích kvalitativního výzkumu realizovaného pomocí výzkumné metody zakotvené teorie. Hlavní zjištění: Pomalejší nástup nových trendů digitálních technologií u Romské komunity a nižší schopnost práce s internetem."
Anotace anglicky
"The paper compares the digital literacy of Roma ending elementary school and their colleague from the major society. Specifically, it deals with the possibilities of access to digital technology, the frequency of its use, how they use digital technology in their free time, the ability to work on the Internet and computer use capabilities. The paper builds on the first results of qualitative research realized using the grounded theory research design. The main findings are: Slower diffusion of new trends in digital technologies in Roma communities and smaller ability to work with the Internet."
VytisknoutZobrazeno: 3. 12. 2022 13:40