ROMANOVÁ, Daniela and Kristina KABOURKOVÁ. Špecifika účtování v oblasti poskytování služeb v České Republice (Accouting rules in the field of services provision in Czech Republic). In Podvojné účtovníctvo v teorii a praxi : sborník příspěvků. 1. vyd. Nitra: Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre, 2014. p. 98-101, 3 pp. ISBN 978-80-552-1221-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Špecifika účtování v oblasti poskytování služeb v České Republice
Name (in English) Accouting rules in the field of services provision in Czech Republic
Authors ROMANOVÁ, Daniela and Kristina KABOURKOVÁ.
Edition 1. vyd. Nitra, Podvojné účtovníctvo v teorii a praxi : sborník příspěvků, p. 98-101, 3 pp. 2014.
Publisher Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-80-552-1221-0
Keywords (in Czech) cestovní ruch; cizí měna; kursové rozdíly; časové rozlišení
Keywords in English tourism; foreign currency; exchange rate differences; accruals
Tags KEM3
Changed by Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 2/10/2014 10:19.
Abstract
Příspěvek stručně přibližuje základní postupy účtování v podnicích, které poskytují služby v České republice. Konkrétně se autorky zaměřili na oblast cestovního ruchu. Na dvou praktických příkladech v hlavní části příspěvku autorky poukazují na specifika účtování v cizí měně, z čehož vyplývají další postupy účtování. Zároveň, v druhé části poukazují na postupy účtování časového rozlišení a dohadných účtů na konci účetního období.
Abstract (in English)
This articel contains basic viewabout accounting practices in businesses in Czech Republic. The authors focused on accounting in tourism sector. The articel is divided into the three parts - introduction, two practical parts and conclusion. There are two examples in the practical part of the paper. The first, there authors point out what specifics of accounting are used in foreign currency, leading to additional accounting procedures. The second, there authors also point out accounting practices of accruals at the end of the reporting period.
PrintDisplayed: 19/1/2022 06:13