ŠTÚR, Milan, Radka VANÍČKOVÁ a Iveta KMECOVÁ. Finanční gramotnost ako základný pilier konkurenceschopnosti. In Vysoká škola polytechnická v Jihlavě. Konkurence : sborník příspěvků. 1. vydání. Jihlava: College of Polytechnics Jihlava, Department of economic studies, Proccedings of 6th annual international scientific conference COMPETITION, 2014. s. 264 - 273, 326 s. ISBN 978-80-87035-91-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Finanční gramotnost ako základný pilier konkurenceschopnosti
Název česky Finanční gramotnost jako základní pilíř konkurenceschopnosti
Název anglicky Financial literacy as a fundamental pillar of competitiveness
Autoři ŠTÚR, Milan, Radka VANÍČKOVÁ a Iveta KMECOVÁ.
Vydání 1. vydání. Jihlava, Konkurence : sborník příspěvků, od s. 264 - 273, 326 s. 2014.
Nakladatel College of Polytechnics Jihlava, Department of economic studies, Proccedings of 6th annual international scientific conference COMPETITION
Další údaje
Originální jazyk slovenština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-87035-91-7
Klíčová slova česky finanční gramotnost, konkurenceschopnost, celoživotní vzdělávání
Klíčová slova anglicky financial literacy, competitiveness, lifelong learning
Štítky KEM2, PRJ_1, PRJ_2
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Radka Vaníčková, Ph.D., MBA, učo 15363. Změněno: 21. 9. 2015 07:42.
Anotace
Je veľmi dôležité, aby obyvatelia rozumeli fungovaniu domácností a osobným financiám, a tiež aby mali prehľad o možnostiach vlastného aktívneho zapojenia sa do diania v národnom hospodárstve v pozícii podnikateľov ako samostatne zárobkovo činných osôb. Preto je významné popri výchove k podnikaniu zabezpečovať tiež kvalitné celoplošné formovanie k základnej finančnej a ekonomickej gramotnosti. Bez rozvinutého finančného a podnikateľského povedomia možno len ťažko dosiahnuť, aby sa ľudia tvorivo, aktívne a zároveň kvalifikovane zapájali do trhových procesov a zabezpečovali tak efektívne fungovanie národného hospodárstva. Preto v príspevku poukazujeme na vybrané prieskumy zamerané na finančnú gramotnosť a možnosti realizácie výučby tejto gramotnosti v procese celoživotného vzdelávania.
Anotace česky
Je velmi důležité, aby obyvatelé rozuměli fungování domácnosti a osobním financím, ale také aby měli přehled o možnostech vlastního aktivního zapojení do dění v národním hospodářství v roli samostatných podnikatelů. Bez rozvinutého finančního a ekonomického podvědomí velmi těžce a obtížně dosáhnout tvořivých procesů funkčního národního hospodářství. V příspěvku poukazujeme na vybranné průzkumy zaměřené na finanční gramotnost a možnosti realizace výuky v oblasti gramotné způsobilosti v procese celoživotního vzdělávání a učení.
Anotace anglicky
It is very important that residents understand the functioning of the household and personal finance, and also to have an overview about the possibilities of their own active involvement in the affairs of the national economy in a position of entrepreneurs as self-employed persons. It is therefore important addition to the entrepreneurship education also provide quality nationwide forming the base of financial and economic literacy. Without developed financial and entrepreneurial awareness are hard to make people creative, active, and also competently engage in market processes, ensuring the effective functioning of the national economy. Therefore, in this paper we highlight the selected surveys of financial literacy and the possibility of implementing this teaching literacy in lifelong learning.
VytisknoutZobrazeno: 6. 10. 2022 10:09