REMEŠ, Josef, Ivana UTÍKALOVÁ, Petr KACÁLEK, Lubor KALOUSEK, Tomáš PETŘÍČEK, Tomáš APELTAUER, Jan PLACHÝ, Radim SMOLKA and Lukáš ŽIŽKA. Stavební příručka: To nejdůležitější z norem, vyhlášek a zákonů, 2., aktualizované vydání. (Building Guide: The most important of standards, regulations and laws, 2nd, updated edition.). 2., aktual. vyd. Praha: Grada Publishing, 2014. 248 pp. stavitel. ISBN 978-80-247-5142-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Stavební příručka: To nejdůležitější z norem, vyhlášek a zákonů, 2., aktualizované vydání.
Name (in English) Building Guide: The most important of standards, regulations and laws, 2nd, updated edition.
Authors REMEŠ, Josef, Ivana UTÍKALOVÁ, Petr KACÁLEK, Lubor KALOUSEK, Tomáš PETŘÍČEK, Tomáš APELTAUER, Jan PLACHÝ, Radim SMOLKA and Lukáš ŽIŽKA.
Edition 2., aktual. vyd. Praha, 248 pp. stavitel, 2014.
Publisher Grada Publishing
Other information
Original language Czech
Type of outcome Textbook
Field of Study 20101 Civil engineering
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-80-247-5142-9
Keywords (in Czech) typologie; parkování; odstupy staveb; základy; izolace; stropy; schodiště; střechy; komíny; podlahy; materiály; beton; ocel; stavební fyzika
Keywords in English Typology; parking; spacing structures; foundations; insulation; ceilings; stairs; roofs; chimneys; floors; materials; concrete; steel; building physics
Tags KST3
Changed by Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 30/6/2014 09:33.
Abstract
Kniha obsahuje základní informace pro stavební praxi
Abstract (in English)
The book contains basic information for engineering practice.
PrintDisplayed: 4/12/2021 03:07