KABOURKOVÁ, Kristina. Praktika z účetnictví : Studijní opora pro kombinované studium : bakalářské studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013. 65 pp.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Praktika z účetnictví : Studijní opora pro kombinované studium : bakalářské studium
Authors KABOURKOVÁ, Kristina.
Edition 1. vyd. České Budějovice, 65 pp. 2013.
Publisher Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Other information
Original language Czech
Type of outcome Teaching aids, texts (including individual chapters in textbooks)
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Tags KEM3, PUC
Changed by Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 12/12/2013 15:22.
Abstract
Tato učební opora je určena studentům bakalářského studijního programu s ekonomickým zaměřením. Má seznámit studenty se základy finančního účetnictví, s účetními doklady, majetkem podniku a s jeho zdroji, s náklady a výnosy. Studenti mají pochopit základní postupy při účtování, zejména při účtování o zásobách, dodavatelích, odběratelích, penězích v pokladně a na účtu a o úvěrech. Při studiu je nutno pracovat se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, s vyhláškou č. 500/2002 Sb., pro podnikatele a s Českými účetními standardy pro podnikatele.
PrintDisplayed: 30/11/2021 10:45