NEUFERT, Ernst and Peter NEUFERT. Navrhování staveb : zásady, normy, předpisy o zařízeních, stavbě, vybavení, nárocích na prostor, prostorových vztazích, rozměrech budov, prostorech, vybavení, přístrojích z hlediska člověka jako měřítka a cíle : příručka pro stavební odborníky, stavebník. 2. české vyd. Praha: Consultinvest, 2000. 618 s. ISBN 80-901486-6-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Navrhování staveb : zásady, normy, předpisy o zařízeních, stavbě, vybavení, nárocích na prostor, prostorových vztazích, rozměrech budov, prostorech, vybavení, přístrojích z hlediska člověka jako měřítka a cíle : příručka pro stavební odborníky, stavebník
Authors NEUFERT, Ernst and Peter NEUFERT.
Edition 2. české vyd. Praha, 618 s. 2000.
Publisher Consultinvest
Other information
ISBN 80-901486-6-2
Keywords (in Czech) budovy; projektování; architektonický design; project planning; architectural design; buildings
Changed by Changed by: Ing. Alena Hynková, CSc., učo 4025. Changed: 25/2/2013 13:55.
PrintDisplayed: 4/12/2021 03:29