WITZANY, Jiří. Konstrukce pozemních staveb 60 : poruchy a rekonstrukce staveb. Vyd. 1. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1994. 356 s. ISBN 80-01-01144-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Konstrukce pozemních staveb 60 : poruchy a rekonstrukce staveb.
Authors WITZANY, Jiří.
Edition Vyd. 1. Praha, 356 s. 1994.
Publisher Vydavatelství ČVUT
Other information
ISBN 80-01-01144-5
Changed by Changed by: doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., učo 6376. Changed: 3/12/2012 09:40.
PrintDisplayed: 18/9/2021 06:33