PETRÁŠKOVÁ, Blanka. Záhada krovu Štramberské Trúby (Mystery of the truss of the tower "Štramberská Túba"). Materiály pro stavbu. Praha: Business Media CZ, s. r. o., 2012, 8/2012, p. 24-25. ISSN 1213-0311.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Záhada krovu Štramberské Trúby
Name (in English) Mystery of the truss of the tower "Štramberská Túba"
Authors PETRÁŠKOVÁ, Blanka.
Edition Materiály pro stavbu, Praha, Business Media CZ, s. r. o. 2012, 1213-0311.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 20101 Civil engineering
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Keywords (in Czech) Štramberská Trúba; deskriptivní geometrie; nerozvinutelná přímková plocha; Kamil Hilbert; Karlseder; dlátková střecha; pozednice; krokev; vaznice; sloupek; kleština; hambálek
Keywords in English Štramberská Trúba; descriptive geometry nondevelopable linear surface; Kamil Hilbert; Bedřich Karlseder; cinical roof; rafter plate; rafter; purlin; post; collar beam
Tags KPV2, KST2, POS_1; HIK; CAD; DEG
Changed by Changed by: Bc. Kamila Skubýová, učo 10569. Changed: 11/2/2015 11:59.
Abstract
Článek porovnává geometrickou přímkovou plochu zvanou "štramberská trúba" se skutečnou konstrukcí krovu věže bývalého hradu ve Štramberku. Je uveden návrh a konstrukční řešení krovu včetně 3D modelu a fotodokumentace
Abstract (in English)
The paper compares the geometric linear surface called "štramberská trúba" with the actual truss structure of the tower of the former castle in Štranberk. The truss desing, including 3D models and photographs is given.
PrintDisplayed: 29/11/2022 16:23