STUCHLÝ, Jaroslav. Marketingový výzkum : studijní opora pro kombinované studium : bakalářské studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická, 2012. 97 pp. ISBN 978-80-7468-022-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Marketingový výzkum : studijní opora pro kombinované studium : bakalářské studium
Authors STUCHLÝ, Jaroslav.
Edition 1. vyd. České Budějovice, 97 pp. 2012.
Publisher Vysoká škola technická a ekonomická
Other information
Original language Czech
Type of outcome Teaching aids, texts (including individual chapters in textbooks)
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-80-7468-022-9
Keywords (in Czech) marketingový výzkum; marketing research
Tags KCRM1, MAV
Changed by Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 31/1/2013 14:14.
Abstract
Tato učební opora je určena studentům kombinovaného studia. Je koncipována jako studijní pomůcka pro předmět MAV Marketingový výzkum. Nahrazuje přednášky J. Stuchlý: MAV a doplňuje učební texty Ezrová (2003) a Malý (2006). Shrnutí cílů a obsahu opory. Text je orientován na čtenáře, tj. na studenta daného předmětu. V opoře najdete k základním okruhům (tématům) studia klíčové pojmy, cíle, výklad, studijní materiály, kontrolní otázky a úkoly, náměty k zamyšlení a diskuzi a klíč k řešení položených otázek.
PrintDisplayed: 29/3/2023 01:41