ŠOLC, Ladislav and Jaroslav STUCHLÝ. Kupní rozhodování zákazníků podle ceny a kvality zboží (Customer Purchase Decisions by Price and Quality Products). Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012, roč. 5, No 1, p. 155-163. ISSN 1802-503X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Kupní rozhodování zákazníků podle ceny a kvality zboží
Name (in English) Customer Purchase Decisions by Price and Quality Products
Authors ŠOLC, Ladislav (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Jaroslav STUCHLÝ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Littera Scripta, České Budějovice, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012, 1802-503X.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/75081431:_____/12:00000263
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Keywords (in Czech) kupní síla; spotřebitel; kvalita a cena; výrobky; služby
Keywords in English purchasing power; consumer; quality and price; products; services
Tags KEM4, RIV12
Changed by Changed by: Bc. Kamila Skubýová, učo 10569. Changed: 11/2/2015 12:59.
Abstract
Kupní síla obyvatel České republiky prudce klesá. Zaměstnavatelé, zejména v neziskových organizacích snižují stavy, mzdy jsou v tom lepším případě zmraženy, ba dokonce snižovány - ve státním sektoru až o 10 %. Vezmeme-li v úvahu, že práceschopných občanů v ČR (věk 18 - 60) je cca 4,7 milionů a z toho asi 17 % jsou zaměstnanci neziskové sféry, dospějeme k závěru, že zhruba 800 tisíc pracujících úředníků, učitelů (přidáno dostali jen mladí, začínající kantoři), školních THP pracovníků, zaměstnanců v infrastruktuře (MHD), v příspěvkových organizacích (technické služby měst) má ve srovnání s rokem minulým nižší příjmy a tím i nižší kupní sílu. Ceny spotřebního zboží naproti tomu výrazně vzrostly, což se promítá nejen do větších výdajů na bydlení (plyn, elektřina), ale i do oblasti základních potravin a pohonných hmot. V této úvodní prezentaci jsme se zaměřili na analýzu preferencí spotřebitelů, na kvalitu a cenu nakupovaných výrobků.
Abstract (in English)
The purchasing power of Czech people is rapidly declining. Employers, especially in not-profit enterprises reduce their staff, wages are at best "frozen" even reduced, - in the public sector up to 10 percent. Taking into account that 17 % are employees of non-profit sector, the conclusion is that about 800 000 workers are officials, teachers (only young, beginning teachers got a rise), school staff, employees in the infrastructure (urban transport), the contributory organizations (technical services) in comparison with the previous year's lower income and thus lower purchasing power. If the Czech republic has approximately 4.7 million people able to work, from that 17 procent is staff from non-profit organizations it follows that approximately 800 000 clerks, teachers, technical-economic workers from schools and universities, workers in the infrastructure and workers from allowance organization have lower purchasing power in comparison with the last year. Prices of consumer goods, however, increased significantly, which is re ected not only in more spending on housing (gas, electricity), but also in the field of basic foodstuffs and fuel. In this introductory presentation, we focused on the analysis of consumer preferences for quality and price of purchased products.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Kupni_rozhodovani_zakazniku_podle_ceny_a_kvality_zbozi.pdf   File version Karas, V. 9/8/2012

Rights

Right to read
  • anyone logged in the IS
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Václav Karas, učo 10752
  • a concrete person Ing. Ladislav Šolc, Ph.D., učo 4067
  • a concrete person doc. RNDr. Jaroslav Stuchlý, CSc., učo 6384
Attributes
 
Print
Ask the author for author copy Displayed: 14/6/2021 11:39