ŠOLC, Ladislav a Jaroslav STUCHLÝ. Kupní rozhodování zákazníků podle ceny a kvality zboží. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012, roč. 5, č. 1, s. 155-163. ISSN 1802-503X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Kupní rozhodování zákazníků podle ceny a kvality zboží
Název anglicky Customer Purchase Decisions by Price and Quality Products
Autoři ŠOLC, Ladislav (203 Česká republika, garant, domácí) a Jaroslav STUCHLÝ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Littera Scripta, České Budějovice, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012, 1802-503X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/75081431:_____/12:00000263
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky kupní síla; spotřebitel; kvalita a cena; výrobky; služby
Klíčová slova anglicky purchasing power; consumer; quality and price; products; services
Štítky KEM4, RIV12
Změnil Změnila: Bc. Kamila Skubýová, učo 10569. Změněno: 11. 2. 2015 12:59.
Anotace
Kupní síla obyvatel České republiky prudce klesá. Zaměstnavatelé, zejména v neziskových organizacích snižují stavy, mzdy jsou v tom lepším případě zmraženy, ba dokonce snižovány - ve státním sektoru až o 10 %. Vezmeme-li v úvahu, že práceschopných občanů v ČR (věk 18 - 60) je cca 4,7 milionů a z toho asi 17 % jsou zaměstnanci neziskové sféry, dospějeme k závěru, že zhruba 800 tisíc pracujících úředníků, učitelů (přidáno dostali jen mladí, začínající kantoři), školních THP pracovníků, zaměstnanců v infrastruktuře (MHD), v příspěvkových organizacích (technické služby měst) má ve srovnání s rokem minulým nižší příjmy a tím i nižší kupní sílu. Ceny spotřebního zboží naproti tomu výrazně vzrostly, což se promítá nejen do větších výdajů na bydlení (plyn, elektřina), ale i do oblasti základních potravin a pohonných hmot. V této úvodní prezentaci jsme se zaměřili na analýzu preferencí spotřebitelů, na kvalitu a cenu nakupovaných výrobků.
Anotace anglicky
The purchasing power of Czech people is rapidly declining. Employers, especially in not-profit enterprises reduce their staff, wages are at best "frozen" even reduced, - in the public sector up to 10 percent. Taking into account that 17 % are employees of non-profit sector, the conclusion is that about 800 000 workers are officials, teachers (only young, beginning teachers got a rise), school staff, employees in the infrastructure (urban transport), the contributory organizations (technical services) in comparison with the previous year's lower income and thus lower purchasing power. If the Czech republic has approximately 4.7 million people able to work, from that 17 procent is staff from non-profit organizations it follows that approximately 800 000 clerks, teachers, technical-economic workers from schools and universities, workers in the infrastructure and workers from allowance organization have lower purchasing power in comparison with the last year. Prices of consumer goods, however, increased significantly, which is re ected not only in more spending on housing (gas, electricity), but also in the field of basic foodstuffs and fuel. In this introductory presentation, we focused on the analysis of consumer preferences for quality and price of purchased products.
VytisknoutZobrazeno: 22. 1. 2022 09:37