KRIEG, Jaroslav and Milan VACKA. Štramberská trúba (Tower of Štramberk). In Defekty budov 2011 : sborník příspěvků. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. 5 pp. ISBN 978-80-7468-006-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Štramberská trúba
Name (in English) Tower of Štramberk
Authors KRIEG, Jaroslav and Milan VACKA.
Edition České Budějovice, Defekty budov 2011 : sborník příspěvků, 5 pp. 2012.
Publisher Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 20101 Civil engineering
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-80-7468-006-9
Keywords (in Czech) Štramberská trúba; přímková plocha rozvinutelná; přímková plocha nerozvinutelná; řídící křivka; torzální přímka; regulární přímka; krokev; pozednice; hřeben
Keywords in English Tower of Štramberk; rectilinear area evolvable and non-evolvable; control curve; torso line, the regular line; rafter; wall plate; comb
Changed by Changed by: Bc. Kamila Skubýová, učo 10569. Changed: 11/2/2015 13:37.
Abstract
Popis vytváření Štramberské trúby a rozdělení přímkových ploch užívaných ve stavební praxi. Pojem torzální a regulární přímky přímkové plochy, rovinné řezy Štramberské trúby. Analytický výpočet délky krokví, jejich počátečního i koncového bodu, délka hřebene.
Abstract (in English)
Description of creating tower of Štramberk and straight-line allocation of space used in the construction practice. The concept of a regular line and torso area linear, planar cuts tower of Štramberk. Analytical calculation of the length of the rafters, their initial and end point, the length of the ridge.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Stramberska_truba.pdf   File version Karas, V. 25/4/2012

Rights

Right to read
  • anyone logged in the IS
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person RNDr. Milan Vacka, učo 4065
  • a concrete person RNDr. Jaroslav Krieg, učo 7739
Attributes
 
Print
Ask the author for author copy Displayed: 28/9/2021 18:48