KRIEG, Jaroslav and Milan VACKA. Štramberská trúba (Tower of Štramberk). In Defekty budov 2011 : sborník příspěvků. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. 5 pp. ISBN 978-80-7468-006-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Štramberská trúba
Name (in English) Tower of Štramberk
Authors KRIEG, Jaroslav and Milan VACKA.
Edition České Budějovice, Defekty budov 2011 : sborník příspěvků, 5 pp. 2012.
Publisher Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 20101 Civil engineering
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-80-7468-006-9
Keywords (in Czech) Štramberská trúba; přímková plocha rozvinutelná; přímková plocha nerozvinutelná; řídící křivka; torzální přímka; regulární přímka; krokev; pozednice; hřeben
Keywords in English Tower of Štramberk; rectilinear area evolvable and non-evolvable; control curve; torso line, the regular line; rafter; wall plate; comb
Changed by Changed by: Bc. Kamila Skubýová, učo 10569. Changed: 11/2/2015 13:37.
Abstract
Popis vytváření Štramberské trúby a rozdělení přímkových ploch užívaných ve stavební praxi. Pojem torzální a regulární přímky přímkové plochy, rovinné řezy Štramberské trúby. Analytický výpočet délky krokví, jejich počátečního i koncového bodu, délka hřebene.
Abstract (in English)
Description of creating tower of Štramberk and straight-line allocation of space used in the construction practice. The concept of a regular line and torso area linear, planar cuts tower of Štramberk. Analytical calculation of the length of the rafters, their initial and end point, the length of the ridge.
PrintDisplayed: 29/11/2022 14:42