JELÍNEK, Jiří and Jaromír FALADA. Informatika I : studijní opora pro kombinované studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. 29 pp. ISBN 978-80-7468-003-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Informatika I : studijní opora pro kombinované studium
Authors JELÍNEK, Jiří and Jaromír FALADA.
Edition 1. vyd. České Budějovice, 29 pp. 2012.
Publisher Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Other information
Original language Czech
Type of outcome Teaching aids, texts (including individual chapters in textbooks)
Field of Study 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-80-7468-003-8
Tags INF_1, KPV3
Changed by Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 16/4/2012 12:55.
Abstract
Tato učební opora je určena studentům předmětu Informatika I. Je koncipována jako doplněk další studijní literatury podporující orientaci v příslušné látce. Obsah předmětu je orientován na systém ECDL (European Computer Driving Licence), vytvářející standard týkající se znalostí v užívání výpočetní techniky. Standard je rozdělen do řady modulů, obsah některých je náplní uvedeného předmětu. Znalosti z některých dalších jsou naopak předpokládány již při zahájení studia. V rámci předmětu Informatika I si doplníte či získáte znalosti a praktické dovednosti ve využití osobního počítače v rozsahu ECDL modulů M1, M7, M3, M4 a částečně také AM3 a AM4.
PrintDisplayed: 29/11/2022 15:47