STUCHLÝ, Jaroslav. Marketingový výzkum : studijní opora pro kombinované studium : bakalářské studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. 97 pp. ISBN 978-80-7468-022-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Marketingový výzkum : studijní opora pro kombinované studium : bakalářské studium
Authors STUCHLÝ, Jaroslav.
Edition 1. vyd. České Budějovice, 97 pp. 2012.
Publisher Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Other information
Original language Czech
Type of outcome Teaching aids, texts (including individual chapters in textbooks)
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-80-7468-022-9
Tags KCRM1, MAV
Changed by Changed by: Bc. Kamila Skubýová, učo 10569. Changed: 11/2/2015 13:04.
Abstract
Tato učební opora je určena studentům kombinovaného studia. Je koncipována jako studijní pomůcka pro předmět MAV Marketingový výzkum. Nahrazuje přednášky J. Stuchlý: MAV a doplňuje učební texty Ezrová (2003) a Malý (2006). Shrnutí cílů a obsahu opory. Text je orientován na čtenáře, tj. na studenta daného předmětu. V opoře najdete k základním okruhům (tématům) studia klíčové pojmy, cíle, výklad, studijní materiály, kontrolní otázky a úkoly, náměty k zamyšlení a diskuzi a klíč k řešení položených otázek.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Marketingovy_vyzkum.pdf   File version Karas, V. 16/4/2012

Rights

Right to read
  • anyone logged in the IS
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Václav Karas, učo 10752
  • a concrete person doc. RNDr. Jaroslav Stuchlý, CSc., učo 6384
Attributes
 
Print
Ask the author for author copy Displayed: 19/6/2021 02:41