STUCHLÝ, Jaroslav. Statistika : studijní opora pro kombinované studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. 197 pp. ISBN 978-80-7468-021-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Statistika : studijní opora pro kombinované studium
Authors STUCHLÝ, Jaroslav.
Edition 1. vyd. České Budějovice, 197 pp. 2012.
Publisher Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Other information
Original language Czech
Type of outcome Teaching aids, texts (including individual chapters in textbooks)
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-80-7468-021-2
Tags KPV1, STA
Changed by Changed by: Bc. Kamila Skubýová, učo 10569. Changed: 11/2/2015 13:04.
Abstract
Tato učební opora je určena studentům kombinovaného studia. Je koncipována jako studijní pomůcka pro předmět STA Statistika. Navazuje na přednášky a cvičení J. Stuchlý: Statistika a doplňuje učebnice Hindls a kol. (2007) a Marek a kol. (2007). Text je orientován na čtenáře, tj. na studenta daného předmětu. V opoře najdete k základním okruhům (tématům) studia klíčové pojmy, cíle, výklad, studijní materiály, kontrolní otázky a úkoly, náměty k zamyšlení a diskuzi a klíč k řešení položených otázek.
PrintDisplayed: 24/10/2021 11:24