Informační systém VŠTE
SLABÁ, Marie. Analysis of stakeholders at public universities. In Modern and current trends in the public sector research. 2012. ISBN 978-80-210-5715-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Analysis of stakeholders at public universities
Název česky Analýza stakeholderů veřejných vysokých škol
Autoři SLABÁ, Marie.
Vydání Modern and current trends in the public sector research, 2012.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-210-5715-9
Klíčová slova česky stakeholder; veřejná vysoká škola; analýza stakeholderů; základní skupiny stakeholderů veřejných vysokých škol
Klíčová slova anglicky stakeholder, public university; analysis of stakeholders, basic groups of stakeholders of public universities
Štítky A_IBW, A_MAM, IBW, IBW_H, KCRM1, MAA, MAK, MAM_1, MAM_1a, MAM_2, MAM_2a, MAR, MAR_a, MAV, MAV_a, MRS
Změnil Změnila: Ing. Ivana Čertická, učo 7889. Změněno: 19. 11. 2014 08:15.
Anotace
Public universities as institutions of public sector have very significant position at the market of tertiary education in the Czech Republic. Universities and their activities had been negatively impressed with the communistic rgime in the same way as activities of other institutions in the Czech Republic till 1989. First private universities appeared at the Czech market of tertiary education ten years later. Their activities at the market of tertiary education gave rise to first signs of competitive fight that intensified in next years. Public universities have begun to employ in their activities methods that were used primarily by private sector. One of methods that were originally intended only for private sector is mapping and analyzing of stakeholders. This initial groups of stakeholders of public univerdities were defined on the basis of the literary research and approved by the autor’s survey. The aim of this survey was to define basic groups of stakeholders and their priorities according to the opinion of public universities.
Anotace česky
Veřejné vysoké školy jako instituce veřejného sektoru mají velice významnou pozici na trhu terciárního vzdělávání v České republice. Vysoké školy a jejich aktivity byly až do roku 1989, stejně jako aktivity jiných subjektů v České republice, negativně ovlivněny komunistickým režimem. Až o deset let později se na českém trhu terciárního vzdělávání objevily první soukromé školy. Jejich působení na trhu terciárního vzdělávání vyvolalo první znaky konkurenčního boje, který se v následujících letech začal přiostřovat. Veřejné vysoké školy začínají do svých aktivit zapojovat i činnosti a metody, které byly primárně využívané sektorem soukromým. Jednou z metod, jež byla původně primárně určena pouze pro sektor soukromý, je i oblast mapování a analýzy stakeholderů. Tento článek se zaměřuje na analýzu stakeholderů věřejných vysokých škol. Na základě provedené literární rešerše byly určeny výchozí skupiny stakeholderů veřejných vysokých škol, které byly prověřeny vlastním výzkumem autorky. Cílem tohoto výzkumu bylo určit základní skupiny stakeholderů a jejich priority dle mínění veřejných vysokých škol.
Zobrazeno: 31. 1. 2023 02:20