Informační systém VŠTE
ŠVEJDOVÁ, Gabriela. Rozvoj cestovního ruchu v oblasti Novohradska (Travel tourism development in the area of "Novohradsko"). In Regionální rozvoj a cestovní ruch : sborník z konference. 1. vyd. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2011. p. 307-311. ISBN 978-80-87035-44-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Rozvoj cestovního ruchu v oblasti Novohradska
Name (in English) Travel tourism development in the area of "Novohradsko"
Authors ŠVEJDOVÁ, Gabriela.
Edition 1. vyd. Jihlava, Regionální rozvoj a cestovní ruch : sborník z konference, p. 307-311, 5 pp. 2011.
Publisher Vysoká škola polytechnická Jihlava
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-80-87035-44-3
Keywords (in Czech) mikroregion; marketing destinace; přeshraniční spolupráce; impulsní centra; agroturistika; operační program; Evropský fond pro regionální rozvoj; sezónnost; SWOT analýza regionu
Keywords in English micro-region; marketing destinations; cross-border cooperation; impulse centres; tourism; operational program; the European Regional Development Fund; SWOT analysis of the region
Tags HOP, KCRM3, ZCR
Changed by Changed by: Ing. Ivana Čertická, učo 7889. Changed: 22/1/2015 08:53.
Abstract
Mikroregion Novohradsko je v současné době velmi atraktivní a čím dál více vyhledávanou oblastí, která má velký potenciál pro rozvoj cestovního ruchu zaměřený na volný čas, aktivní relaxaci a agroturistiku. Jeho geografické umístění na hranici s Rakouskem umožňuje přeshraniční spolupráci a efektivnější využití všech možností, které tato lokalita nabízí. Je to oblast, kde se cestovní ruch teprve formuje a nemá ještě ani svou vlastní pevnou strukturu v rámci mikroregionu, nabízí proto velmi širokou škálu nabídek pro cestovní ruch, ale jeho rozvoj může též velmi významně přispět k růstu počtu pracovních míst stálých obyvatel a snížení jejich migrace za prací do větších měst. Tento směr s sebou nese i potřebu zajištění kvalifikovaných a vzdělaných lidských zdrojů v oboru.
Abstract (in English)
Micro-region Nové Hrady is currebtly very attractive and increasingly popular area which has great potential for tourism development focusing on leisure, active relaxion and rural tourism. Its geographical location on the border with Austria, allowing cross-border cooperation and effective usage of all the possibilities that this location offers. It is area where tourism is not yet formed, and not even his own firm in the micro-structure, therefore offers a very wide range of offers for tourism development but it can also make a key contribution to the growth of jobs and permanent residents decrease their migration to work in larger cities. This course entails the need to ensure skilled and educated human resources in the field.
Displayed: 24/9/2022 20:50