SLABÁ, Marie. Vývoj návštěvnosti v hromadných ubytovacích zařízeních. In Regionální rozvoj a cestovní ruch : sborník z konference. 1. vyd. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2011. s. 230-240. ISBN 978-80-87035-44-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vývoj návštěvnosti v hromadných ubytovacích zařízeních
Název anglicky Development of occupancy in collective accommodation establishment
Autoři SLABÁ, Marie.
Vydání 1. vyd. Jihlava, Regionální rozvoj a cestovní ruch : sborník z konference, od s. 230-240, 11 s. 2011.
Nakladatel Vysoká škola polytechnická Jihlava
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-87035-44-3
Klíčová slova česky cestovní ruch; hospodářská krize; návštěvnost; hromadné ubytovací zařízení
Klíčová slova anglicky tourism; economic crisis; occupancy; collective accommodation establishment
Štítky KCMR3, MAA
Změnil Změnila: Věra Kostková, učo 6173. Změněno: 31. 1. 2012 13:30.
Anotace
Globální finanční a hospodářská krize neblaze ovlivnila všechna odvětví služeb i průmyslu nejen ve Spojených státech amerických, kde v roce 2007 vypukla extrémním propadem na trhu realit, ale i na ostatních světových trzích. Ani oblast cestovního ruchu není v tomto ohledu výjimkou. Cestovní ruch se potýká s problémy vyvolanými hospodářskou krizí nejen na lokální, ale i regionální, celoevropské i celosvětové úrovni. Tento článek se věnuje problematice cestovního ruchu v České republice. Konkrétně se zaměřuje na sledování návštěvnosti v hromadných ubytovacích zařízeních v časové řadě zahrnující roky před i po globální finanční a hospodářské krizi (konkrétně v letech 2003 až 2010) a predikci vývoje návštěvnosti v těchto hromadných ubytovacích zařízeních pro následujících pět let. Autorka se snaží odhalit případný vliv hospodářské krize na zkoumanou problematiku v rámci České republiky celkově a ve vybraných regionech České republiky.
Anotace anglicky
Global financial and economical crisis has affected all branches of services and industry not only in USA, where the global crisis started by an extreme slump at real-estate market, but also it has affected also all world markets. In this respect the tourism is not an exception. Tourism encounters problems developed by global economic crisis at the local, regional, European and global worldwide level. This article focuses on the problems of tourism in the Czech Republic. Concretely this article surveys development of occupancy in collective accommodation establishment in the time line including years before and after global financial and economical crisis (in the concrete years 2003-2010) and the prediction a development of occupancy in this collective accommodation establishment for next five years. Author tries to detect the impact of economic crisis on surveyed problems in the Czech Republic as a whole and selected regions in the Czech Republic.
VytisknoutZobrazeno: 20. 3. 2023 19:39