MULAČOVÁ, Věra a Petr MULAČ. Zadluženost českých domácností a finanční krize. AUSPICIA: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. České Budějovice: VŠERS, 2011, roč. VIII, č. 1, s. 18-24. ISSN 1214-4967.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Zadluženost českých domácností a finanční krize
Název anglicky Czech Households’ Indebtedness within Financial Crisis
Autoři MULAČOVÁ, Věra (203 Česká republika, garant, domácí) a Petr MULAČ (203 Česká republika, domácí).
Vydání AUSPICIA: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd, České Budějovice, VŠERS, 2011, 1214-4967.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/75081431:_____/11:00000244
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky zadluženost; úvěr; domácnost
Klíčová slova anglicky indebtedness; credit; household
Štítky KEM7, RIV11
Změnil Změnila: Věra Kostková, učo 6173. Změněno: 3. 4. 2012 10:03.
Anotace
Spotřebitel obvykle nakupuje výrobky a služby, které uspokojí jeho potřeby a přání ihned nebo ve velmi blízké budoucnosti. Jejich volbě předchází řada nákupních rozhodnutí, která jsou ovlivněna také finančními možnostmi. Hlavními zdroji jsou nejen vlastní příjem a úspory, ale také úvěry. Z pohledu jednotlivého spotřebitele jsou tyto zdroje užívány odlišně podle sociálních, osobních, psychologických a dalších možností. Využití či zřeknutí se úvěru je ovlivněno řadou faktorů. Úvěry umožňují domácnostem použít budoucí příjem, což však vede k jejich zadlužování. Cílem tohoto příspěvku je analyzovat zadlužení českých domácností během nedávné finanční krize.
Anotace anglicky
Consumers usually want to create and maintain a collection of products and services that satisfy their needs and wants in both present and near future. To achieve this objective, households make many purchasing decisions and the major financial sources for buying are not only income and wealth, but also credit. From an individual’s point of view, these sources are available for spending according to the social, personal, psychological and other factors. Several factors determine the use or forgo of the credit. Credits enable households to spend future income now or in near future. To analyse and Discuss Czech households’ indebtedness within current economic situation is the main objective of this paper.
VytisknoutZobrazeno: 9. 12. 2022 16:53