NOVOTNÝ, Radimír. Dva geometrické příklady „přechodových“ ploch v architektuře. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011, roč. 4, č. 1, s. 191-202. ISSN 1802-503X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Dva geometrické příklady „přechodových“ ploch v architektuře
Název anglicky Two geometric examples of "transitional" areas in architecture
Autoři NOVOTNÝ, Radimír (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Littera Scripta, České Budějovice, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011, 1802-503X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10101 Pure mathematics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/75081431:_____/11:00000242
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky kuželové plochy rozvinutelné; nerozvinutelné plochy; konoidy; přímkové plochy; piedestaly a jejich plášťové plochy
Klíčová slova anglicky conical developable surface; surface undevelopable; conoid; ruled surfaces; pedestals and sheating surfaces
Štítky KST6, RIV11
Změnil Změnila: Mgr. Michaela Votavová, učo 6769. Změněno: 21. 12. 2011 11:59.
Anotace
Příspěvek analyzuje relevantní geometrické vlastnosti dvou „přechodových“ (plášťových) a rotačně asymetrických ploch se stejnou kruhovou horizontální podstavou, z nichž jedna je přímková rozvinutelná, zatímco druhá je přímková nerozvinutelná s tím, že „pódium“ (horní vodorovná podstava) prvé z nich je kružnicí, zatímco „pódium“ té druhé je elipsou, přičemž vertikální vzdálenost obou podstav je stejná. Obě uvažované „přechodové“ plochy jsou speciálně definovány tak, že právě jediná z (nekonečného množství) tvořicích přímek bude vždy vertikální. S popsanými geometrickými útvary se lze především setkat v moderní architektuře v souvislosti s podstavnou hmotou pódií, piedestalů soch apod.
Anotace anglicky
This article analyzes the relevant geometric properties of the two "transition" (sheating) and rotationally asymmetric surfaces with the same horizontal ring at the base, one of which is developable linear, while the other is linear undevelopable with that "stage"(the upper horizontal base) of the first one is circle, while the "stage" of the other is an ellipse, the vertical distance between the bases is the same. Both considered "transitional" areas are specifically defined to mean that only the (infinite) forming lines will always be vertical. The geometric formations described above can be found in modern architecture in the context of mass-mounting stages, pedestals of statues, etc.
VytisknoutZobrazeno: 9. 12. 2022 16:11