VOCHOZKA, Marek a Petr MULAČ. Bankrotní modely v podmínkách České republiky. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011, roč. 4, č. 1, s. 121-130. ISSN 1802-503X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Bankrotní modely v podmínkách České republiky
Název anglicky Bankruptcy models in the Czech Republic
Autoři VOCHOZKA, Marek (203 Česká republika, garant, domácí) a Petr MULAČ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Littera Scripta, České Budějovice, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011, 1802-503X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50600 5.6 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/75081431:_____/11:00000241
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky Altmanův index; metody komplexního hodnocení podniku; bankrot; nedostatky
Klíčová slova anglicky Altman’s Z-score; bankruptcy; faults
Štítky KEM6, RIV11
Změnil Změnila: Mgr. Michaela Votavová, učo 6769. Změněno: 21. 12. 2011 11:59.
Anotace
Příspěvek se zabývá bankrotními modely, které vznikly pomocí vícenásobné diskriminační analýzy. Jednak hodnotí jejich konstrukci a jednak se zabývá nedostatky, kterými se takové bankrotní modely (zejména Altmanovy) vyznačují. V závěru se pak orientuje na možnost aplikace Altmanových indexů v České republice. Respektive nabízí dvě možnosti korekce stávajících indexů, které by mohly zvýšit jejich vypovídací hodnotu. Jde jen o to, posoudit hloubku potřebné korekce, aby byl bankrotní model použitelný a jeho vypovídací hodnota relevantní.
Anotace anglicky
The paper deals with bankruptcy models generated by multiple discriminant analysis. It evaluates their design. It addresses the shortcomings which such bankruptcy models (especially Altman’s indexes) feature. The conclusion is then focused on the possibility of application Altman’s indexes in the Czech Republic. Respectively, offers two options for correction of existing indices, which could increase their explanatory value. It's just necessary to assess the depth of the correction to be applicable bankruptcy model and its information value relevant.
VytisknoutZobrazeno: 2. 12. 2022 21:38