HRUBÁ, Lenka and Gabriela ŠVEJDOVÁ. Vliv pracovních podmínek na výkon zaměstnance (The influence of working conditions at the work output). Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011, roč. 4, No 1, p. 31-39. ISSN 1802-503X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vliv pracovních podmínek na výkon zaměstnance
Name (in English) The influence of working conditions at the work output
Authors HRUBÁ, Lenka (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Gabriela ŠVEJDOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Littera Scripta, České Budějovice, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011, 1802-503X.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50600 5.6 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/75081431:_____/11:00000237
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Keywords (in Czech) ergonomie; vlastnosti systému člověk - technika - prostředí; výkonnost pracovníka; ergonomická kritéria; legislativa pracovních podmínek
Keywords in English ergonomics; system behaviours: human - technology - environment; workers efficiency; ergonomical criteria; legislature of working conditions
Tags KCRM5, KDO, RIV11, RPK, SOK, SOK_a
Changed by Changed by: Ing. Ivana Čertická, učo 7889. Changed: 22/1/2015 08:52.
Abstract
Cílem je předložit k zamyšlení problematiku pracovních podmínek jako jednoho z faktorů ovlivňujících pracovní výkon. Jsou zde uvedeny vlastnosti ergonomického systému člověk - technika - prostředí a možnosti přizpůsobení člověka jako rozhodující a limitující složky tohoto systému. Přehled ergonomických kritérií naznačuje obecnou rovinu této problematiky, ale i její aktuálnost zejména pro manažery podniků a výrobce techniky. Na základě sociologického výzkumu jsou posouzeny pracovní podmínky a nastíněny oblasti, ve kterých se objevují nedostatky.
Abstract (in English)
The aim of this article is to introduce the problems of working conditions, as one of the factors in influencing work output. There are mentioned the characteristics of the ergonomical system - human - technology - environment and the possibilities of human adaptation as a decisive and limiting components of this system. The summary of ergonomical criteria implies a common level of these problems, but also their recency especially for companies managers and techniques producers. On the basis of marketing research working conditions are reviewed and outlined areas, in which inadequacies have been detected.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Vliv_pracovnich_podminek_na_vykon_zamistnance.pdf   File version Votavová, M. 21/12/2011

Rights

Right to read
  • anyone logged in the IS
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Ing. Gabriela Mádlová, učo 6383
  • a concrete person Ing. Lenka Hrubá, učo 6385
  • a concrete person Ing. Ivana Čertická, učo 7889
Attributes
 
Print
Ask the author for author copy Displayed: 14/6/2021 11:42