HRUBÁ, Lenka a Gabriela ŠVEJDOVÁ. Vliv pracovních podmínek na výkon zaměstnance. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011, roč. 4, č. 1, s. 31-39. ISSN 1802-503X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vliv pracovních podmínek na výkon zaměstnance
Název anglicky The influence of working conditions at the work output
Autoři HRUBÁ, Lenka (203 Česká republika, garant, domácí) a Gabriela ŠVEJDOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Littera Scripta, České Budějovice, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011, 1802-503X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50600 5.6 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/75081431:_____/11:00000237
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky ergonomie; vlastnosti systému člověk - technika - prostředí; výkonnost pracovníka; ergonomická kritéria; legislativa pracovních podmínek
Klíčová slova anglicky ergonomics; system behaviours: human - technology - environment; workers efficiency; ergonomical criteria; legislature of working conditions
Štítky KCRM5, KDO, RIV11, RPK, SOK, SOK_a
Změnil Změnila: Ing. Ivana Čertická, učo 7889. Změněno: 22. 1. 2015 08:52.
Anotace
Cílem je předložit k zamyšlení problematiku pracovních podmínek jako jednoho z faktorů ovlivňujících pracovní výkon. Jsou zde uvedeny vlastnosti ergonomického systému člověk - technika - prostředí a možnosti přizpůsobení člověka jako rozhodující a limitující složky tohoto systému. Přehled ergonomických kritérií naznačuje obecnou rovinu této problematiky, ale i její aktuálnost zejména pro manažery podniků a výrobce techniky. Na základě sociologického výzkumu jsou posouzeny pracovní podmínky a nastíněny oblasti, ve kterých se objevují nedostatky.
Anotace anglicky
The aim of this article is to introduce the problems of working conditions, as one of the factors in influencing work output. There are mentioned the characteristics of the ergonomical system - human - technology - environment and the possibilities of human adaptation as a decisive and limiting components of this system. The summary of ergonomical criteria implies a common level of these problems, but also their recency especially for companies managers and techniques producers. On the basis of marketing research working conditions are reviewed and outlined areas, in which inadequacies have been detected.
VytisknoutZobrazeno: 9. 12. 2022 16:45