MULAČ, Petr and Marek VOCHOZKA. Advantages od Schmalenbach’s Company Evaluation Method. In Market Failure – the Role of Government and Enterprise Economy. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011. 7 pp. ISBN 978-80-87278-65-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Advantages od Schmalenbach’s Company Evaluation Method
Authors MULAČ, Petr and Marek VOCHOZKA.
Edition České Budějovice, Market Failure – the Role of Government and Enterprise Economy, 7 pp. 2011.
Publisher Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-80-87278-65-9
Keywords (in Czech) hodnota; oceňování; stření hodnota; Schmalenbachova metoda
Keywords in English value; evaluation; mean value; Schmalebach’s method
Tags KEM6
Changed by Changed by: Mgr. Michaela Votavová, učo 6769. Changed: 21/12/2011 12:11.
Abstract
Enterprise evaluation theory includes quite wide methodological machinery. Various conceptions differ in principles, but also in ways of comprehending a company value. Schmalebach’s method of mean value is one of the most famous techniques in German speaking countries, as well as in the Czech Republic. In this article we are going to discuss the key arguments, why it is so, and we are also going to voice our opinion, what is wrong in that concept.
Abstract (in Czech)
Teorie oceňování podniku zahrnuje poměrně široký metodologický aparát. Jednotlivé přístupy se liší svým pojetím i samotným přístupem k pohledu na hodnotu podniku. Schmalenbachova metoda střední hodnoty je jednou z nejoblíbenějších technik v německy mluvících zemích, v České republice je její obliba taktéž značná. V tomto článku pojednáme o základních argumentech, proč tomu tak je, a vyjádříme názor, proč by tomu tak být nemělo.
PrintDisplayed: 1/7/2022 07:32