VOCHOZKA, Marek a Pavel ROUSEK. Vypovídací hodnota alternativních nákladů na vlastní kapitál. AUSPICIA: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. České Budějovice: VŠERS, 2011, roč. 8, č. 1, s. 45-49. ISSN 1214-4967.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vypovídací hodnota alternativních nákladů na vlastní kapitál
Název anglicky Value of Alternative Costs of Equity
Autoři VOCHOZKA, Marek (203 Česká republika, garant, domácí) a Pavel ROUSEK (203 Česká republika, domácí).
Vydání AUSPICIA: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd, České Budějovice, VŠERS, 2011, 1214-4967.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/75081431:_____/11:00000234
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky kapitál; náklady na kapitál; ekonomické hodnocení podniku
Klíčová slova anglicky capital; costs of capital; economic evaluation of the company
Štítky KEM6, RIV11
Změnil Změnila: Mgr. Michaela Votavová, učo 6769. Změněno: 21. 12. 2011 11:36.
Anotace
Alternativní náklady na vlastní kapitál hrají velkou roli v konstrukci moderních metod měření výkonnosti podniku. Jejich úloha v podstatě roste s tím, jak se rozšiřuje portfolio jejich užití. Dnes se používají při ekonomickém hodnocení podniku, rozhodování o investicích či srovnání podniku s oborem nebo jinými podniky. Avšak vypovídací hodnota alternativních nákladů na kapitál bývá velmi diskutována. Je to dáno odlišnou konstrukcí jejich výpočtu v různých konceptech, validitou používaných vstupních dat a exaktností samotného výpočtu. Příspěvek řeší různé koncepty použití alternativních nákladů na kapitál, konstrukci výpočtu jednotlivých modelů a především vypovídací hodnotu takto stanovených nákladů na kapitál.
Anotace anglicky
Alternative capital costs play a large role in the construction of modern methods of measuring performance. Their role is growing substantially, with the expansion in the use of their portfolio. They are used in the economic evaluation, decision making for investment and comparison with the field of business or other enterprise nowadays. However, the predictive value of alternative costs of equity is highly discussed. It is because of different structures to calculate the various concepts used in the validity of input data and the calculation of exactness itself. The paper solves a variety of concepts using alternative costs of capital, the construction of calculation models and, in particular, the information validity of costs of capital stated this way.
VytisknoutZobrazeno: 23. 1. 2022 10:34