ROUSEK, Pavel. Ekonomická analýza údržby místních komunikací (Economic Analysis of Maintenance of Local Communications). In Odborný seminář katedry ekonomiky a managementu : sborník příspěvků. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010. 9 pp. ISBN 978-80-87278-48-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Ekonomická analýza údržby místních komunikací
Name (in English) Economic Analysis of Maintenance of Local Communications
Authors ROUSEK, Pavel.
Edition České Budějovice, Odborný seminář katedry ekonomiky a managementu : sborník příspěvků, 9 pp. 2010.
Publisher Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-80-87278-48-2
Keywords (in Czech) místní komunikace; výdaje; tržní selhání
Keywords in English local communications; costs; market failure
Tags KEM6
Changed by Changed by: Mgr. Michaela Votavová, učo 6769. Changed: 21. 12. 2011 13:10.
Abstract
Tento příspěvek komplexně popisuje problematiku údržby místních komunikací. Je zde uvedena definice místních komunikací, důvody pro zabezpečování veřejným sektorem, historický vývoj, současný stav, výdaje na údržbu místních komunikací, formy zabezpečování této služ- by a metody výběru externího dodavatele. V závěru jsou vyvozeny důležité závěry a klíčová doporučení pro zvýšení efektivnosti této veřejné služby.
Abstract (in English)
This paper globally describes the problem of maintenance of local communications. There are described in the paper: the definition of local communications, the reasons for public delivering, the historical development, the state-of-the-art, the expenditures of maintenance of local communications, the forms of delivering and the methods of selecting the external supplier. In the conclusion is description of important issues and key recommendations for improving the effectiveness of maintenance of local communications.
PrintDisplayed: 29. 3. 2023 03:38