OPEKAROVÁ, Ludmila a Vendula KRÁLOVÁ. Selhání trhu na konkrétním případě - České dráhy. In Odborný seminář katedry ekonomiky a managementu : sborník příspěvků. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v českých Budějovicích, 2010. 8 s. ISBN 978-80-87278-48-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Selhání trhu na konkrétním případě - České dráhy
Název anglicky A concrete case of market failure – České dráhy
Autoři OPEKAROVÁ, Ludmila a Vendula KRÁLOVÁ.
Vydání České Budějovice, Odborný seminář katedry ekonomiky a managementu : sborník příspěvků, 8 s. 2010.
Nakladatel Vysoká škola technická a ekonomická v českých Budějovicích
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-87278-48-2
Klíčová slova česky selhání trhu; České dráhy; efektivnost
Klíčová slova anglicky market failure; effectiveness; endowment
Štítky KEM6
Změnil Změnila: Mgr. Michaela Votavová, učo 6769. Změněno: 21. 12. 2011 13:09.
Anotace
Ekonomické teorie usilují o determinaci a analýzu příčin tržního selhání. Identifikace dané problematiky je cestou k vyloučení možných výkyvů a důsledků s tím spojených. Situace v oblasti železniční dopravy může být označena jako konkrétní případ selhání trhu. Příspěvek se zabývá shrnutím poznatků a volbou možných opatření k vytvoření rovnocenného konkurenčního prostředí.
Anotace anglicky
Economical theories are to determine and analyze grounds of market failures. Identification of these problems is an approach to omit possible fluctuations and accompanied effects. The situation in the field of railway traffic could be labelled as a concrete case of market failure. This article considers summary of knowledge and choice of possible measures to create equal competitive environment.
VytisknoutZobrazeno: 23. 1. 2022 09:46