VACKA, Milan. Kreslení obrázků v deskriptivní geometrii (Drawing Pictures in Descriptive Geometry). In Sborník příspěvků 4. konference. České Budějovice: Katedra matematiky Pedagogické fakulty Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, 2010. p. 248-251. ISBN 978-80-7394-186-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Kreslení obrázků v deskriptivní geometrii
Name in Czech Kreslení obrázků v deskriptivní geometrii
Name (in English) Drawing Pictures in Descriptive Geometry
Authors VACKA, Milan.
Edition České Budějovice, Sborník příspěvků 4. konference, p. 248-251, 4 pp. 2010.
Publisher Katedra matematiky Pedagogické fakulty Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10101 Pure mathematics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-80-7394-186-4
Keywords in English Monge`s projection; obligue projection; rectangular axonometric projection; central projection
Tags KPV2
Changed by Changed by: Bc. Kamila Skubýová, učo 10569. Changed: 11/2/2015 13:39.
Abstract
Pro výuku a s ní spojeného psaní skript základních úloh deskriptivní geometrie byl zvolen souběžný výklad Mongeovy projekce, kosoúhlého promítání a pravoúhlé axonometrie. Ke tvorbě obrázků byl použit software AutoCAD. Jeho nevýhodou, která vyplývá z toho, že byl vytvářen pro jiné účely než pro deskriptivní geometrii, je časté odmazávání přebytečných čar. Postup práce ukázán na několika příkladech.
Abstract (in English)
For learning, and writing the lecture notes of basic problems of descriptive geometry, there were chosen parallel interpretations of Monge`s projection, obligue projection and rectangular axonometric projection. There was used AutoCAD to create images. Its disadvantage, which arises from the fact that it was created for other purposes than for descriptive geometry, is a frequent deletion of redundant lines. The procedure is shown on several examples.
PrintDisplayed: 29/11/2022 14:36