Informační systém VŠTE
VOCHOZKA, Marek and Kristina KABOURKOVÁ. Srovnání účtování dlouhodobého majetku organizační složky státu a účetnictví podnikatelů (Comparison of long-term assets accounting of budget organizations and entrepreneurs). Littera Scripta. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2008, vol. 1, No 2, 11 pp. ISSN 1802-503X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Srovnání účtování dlouhodobého majetku organizační složky státu a účetnictví podnikatelů
Name in Czech Srovnání účtování dlouhodobého majetku organizační složky státu a účetnictví podnikatelů
Name (in English) Comparison of long-term assets accounting of budget organizations and entrepreneurs
Authors VOCHOZKA, Marek (203 Czech Republic, guarantor) and Kristina KABOURKOVÁ (203 Czech Republic).
Edition Littera Scripta, České Budějovice, VŠTE v Českých Budějovicích, 2008, 1802-503X.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/75081431:_____/08:00000087
Keywords in English budget organizations; accounting; accounting standards; long-term assets
Changed by Changed by: Milada Komendová, učo 6169. Changed: 24. 9. 2010 15:35.
Abstract
Příspěvek se zabývá účtováním dlouhodobého majetku v organizačních složkách státu. Organizační složka státu (dříve rozpočtová organizace) se výrazně odlišuje svým účetnictvím od jiných subjektů. Situace je dána vztahy těchto organizací se státním rozpočtem České republiky. Specifická organizace a zvláštní způsob jejího financování vyžaduje i vyhraněný přístup k samotnému účetnictví. Nejprve je vymezen statut a funkce organizační složky státu ve vztahu k národnímu hospodářství a systému poskytování veřejných statků. Další část se zabývá vztahem organizační složky státu a majetku České republiky. Ve třetí části se řeší konkrétní způsob účtování dlouhodobého majetku dle zákona o účetnictví, vyhlášky Ministerstva financí, kterou se provádí zákon o účetnictví pro organizační složky státu, příspěvkové organizace a územně samosprávné celky, a účetních standardů. V příspěvku následuje pasáž věnovaná účtování dlouhodobého majetku u podnikatelských subjektů. V závěru článek hodnotí rozdíly obou účetních
Abstract (in English)
The contribution concentrates on accounting of long-term assets from the point of view of a special organization - budget organization. It has direct relation to national budget of the Czech Republic. Special organization and special way of its financing requires its own way of accounting. Firstly status and functions of budget organizations in connection to national economy and system of public goods provision are defined. Further part is interested in relation between budget organization and property of the Czech Republic. The third part solves way of long-term assets accounting according to the rule of accounting, decree No. 505/2002 Coll. and accounting standards. Further follows a part that pays attention to long-term assets accounting of entrepreneurs. The conclusion values differences of both the accounting systems and offers a certain possibility how solve it in the case of budget organizations.
Displayed: 19. 1. 2022 06:36