Study plans

Admission Procedures
II. kolo: Přijímací řízení pro pro navazující magisterské studium pro akademický rok 2023/2024
Submission deadline until midnight 30/6/2023

 • Acceptance round information

  Vysoká Škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (dále jen „VŠTE“) vyhlašuje v akademickém roce 2023/2024 II.kolo přijímacího řízení pro tyto magisterské studijní programy:

   • Logistika, forma studia: prezenční, délka studia 2 roky, typ studia magisterské
   • Logistika, forma studia: kombinovaná, délka studia 2 roky, typ studia magisterské
   • Podniková ekonomika , forma studia: prezenční, délka studia 2 roky, typ studia magisterské
   • Podniková ekonomika , forma studia: kombinovaná, délka studia 2 roky, typ studia magisterské
   • Pozemní stavby , forma studia: prezenční, délka studia 2 roky, typ studia magisterské
   • Strojírenství , forma studia: prezenční, délka studia 2 roky, typ studia magisterské
   • Znalectví , forma studia: prezenční, délka studia 2 roky, typ studia magisterské
  • PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ DO STUDIJNÍHO PROGRAMU

  • Podání řádně vyplněné elektronické přihlášky v termínu od 1.5.2023 do 30.6.2023, přičemž elektronická přihláška je kompletní teprve po nahrání všech požadovaných dokumentů a uhrazení administrativního poplatku.
  • Účast na přijímací zkoušce dle stanoveného termínu podle čl. 7 a její úspěšné splnění dle čl. 5 nebo splnění podmínek dle čl. 6 tohoto opatření.
  • Doložení úředně ověřené kopie mezinárodně uznávaného certifikátu z anglického jazyka odpovídající nejméně deskriptoru SERR B1, a to nejpozději při zápisu do studia na VŠTE.
  • Doložení úředně ověřené kopie diplomu z minimálně tříletého bakalářského studijního programu a to nejpozději při zápisu do studia na VŠTE.
  • Uhrazení administrativního poplatku ve výši 870,- Kč nejpozději do 30.6.2023.

   POPLATEK LZE UHRADIT:

  • a) složenkou (typu „A“),
  • b) převodním příkazem (UniCredit Bank, č. účtu: 2111190117/2700, jako variabilní symbol se uvádí tři šestky a číslo přihlášky uchazeče, např. 66672642).

   TERMÍNY PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY:

  • Termín přijímací zkoušky pro program Logistika je stanoven na 18. 7. 2023 od 10:30 hodin.
  • Termín přijímací zkoušky pro program Podniková ekonomika je stanoven na 18. 7. 2023 od 9:00 hodin. .
  • Termín přijímací zkoušky pro program Znalectví je stanoven na 18. 7. 2023 od 9:00 hodin. Termín druhého kola přijímací zkoušky pro program Znalectví je stanoven na 19. - 20. 7. 2023 od 9:00 hodin..
  • Termín přijímací zkoušky pro program Pozemní stavby je stanoven na 18. 7. 2023 od 9:00 hodin.
  • Termín přijímací zkoušky pro program Strojírenství je stanoven na 18. 7. 2023 od 13:00 hodin. .
  • Na konkrétní termín bude uchazeč pozván prostřednictvím e-přihlášky. VŠTE si vyhrazuje právo určit další termíny přijímací zkoušky v závislosti na počtu uchazečů.

Details of programme characteristics are not available.

Basic information

Abbreviation
NSTR
Type
master's degree programme (following the bachelor's one)
Profile
career-oriented
Degree
Ing.
Length of studies
2 years
Language of instruction
Czech Czech

68
number of active students
37
number of theses/dissertations

Programme guarantor