IV. Kolo Přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy pro akademický rok 2019/2020

Ekonomika podniku - kombinovaná forma

Bakalářské studium, forma: kombinované jednooborové.
Informace o oboru nejsou k dispozici.

Informace o oboru

Obor
Ekonomika podniku - kombinovaná forma
Zkratka
EPk
Kód
6208R007
Typ
bakalářský
Titul
Bc.
Program
B6208 EM Ekonomika a management