Business Administration and Management

Bachelor's Studies

Business Administration and Management

IV. Kolo Přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy pro akademický rok 2019/2020

Institute of Technology and Business in České Budějovice Economics and Management full-time,   Czech