Technology and Management Transports

Bachelor's Studies

Technology and Management Transports

Přijímací řízení pro bakalářské studijní programy pro AR 2021/2022

Institute of Technology and Business in České Budějovice Technology and Management Transports full-time,   Czech


Technology and Management Transports

Přijímací řízení pro bakalářské studijní programy pro AR 2021/2022

Institute of Technology and Business in České Budějovice Technology and Management Transports combined,   Czech