Omezeno nabakalářské studium (změnit) • přijímací řízení VŠTE do 30. 4. 2019

Fakulty a studijní programy

Studijní obory

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dopravní technologie a spoje
Ekonomika a management
Stavitelství
Strojírenství
Building Construction
Business Administration
Ekonomika podniku
Ekonomika podniku - kombinovaná forma
Konstrukce staveb
Pozemní stavby
Strojírenství
Technologie dopravy a přepravy

Uvedené studijní programy a obory se týkají následujících přijímacích řízení:

ADMISSION PROCEDURE I. FOR BACHELOR STUDY PROGRAMMES FOR THE ACADEMIC YEAR 2019/2020

logo Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Přihlašuje se od 23. 10. 2018 do 30. 4. 2019 vč. | Nadále pracovat pouze s tímto přijímacím řízením

The Institute of Technology and Business in České Budějovice (hereinafter "VŠTE") announces admissions in the academic year 2019/2020 for these degree programmes:

 • Building Construction, study field: Buildings Construction
 • Form of study: full time
 • Length of study: 4 years
 • Type of study: Bachelor
 • Language of study: English
 • Fee: 35.000 CZK/semester

 • Economics and Management, study field: Business Administration
 • Form of study: full- time
 • Length of study: 3 years
 • Type of study: Bachelor
 • Language of study: English
 • Fee: 35.000 CZK/semester

 • Prerequisites for admission to the degree programmes
 • Attainment of secondary education completed with graduation exam; confirmed by the delivery of a certified copy of the school-leaving certificate, including a certificate of recognition of the foreign school-leaving certificate in the Czech Republic (validation) in accordance with the relevant provisions of the Act no. 561/2004 Coll.no later than 30.4.2019.
 • Submission of properly filled in electronic application in the period from 23.10.2018 to 30.4.2019.
 • Payment of deposit of 250 euro to accout no. 2111158563/2700 at the UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. no later than 30.4.2019. Payment details: IBAN: CZ68 2700 0000 0021 1115 8563 SWIFT: BACXCZPPXXX The candidate must state the variable symbol: three sixes and a number of application of the applicant (e.g. 66672642).

Přijímací řízení pro bakalářské studijní programy pro AR 2019/2020

logo Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Přihlašuje se od 23. 10. 2018 do 30. 4. 2019 vč. | Nadále pracovat pouze s tímto přijímacím řízením

Vysoká Škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (dále jen „VŠTE“) vyhlašuje v akademickém roce 2019/2020 přijímací řízení pro tyto bakalářské studijní programy:

 • Ekonomika a management, obor Ekonomika podniku
 • , forma studia: prezenční, délka studia: 3 roky, typ studia: bakalářské
 • Ekonomika a management, obor Ekonomika podniku
 • , forma studia: kombinovaná, délka studia: 3 roky, typ studia: bakalářské
  • Strojírenství, obor Strojírenství, forma studia: prezenční, délka studia 3 roky, typ studia bakalářské,
  • Dopravní technologie a spoje, obor Technologie dopravy a přepravy, forma studia: prezenční, délka studia 3 roky, typ studia bakalářské
  • Dopravní technologie a spoje, obor Technologie dopravy a přepravy, forma studia: kombinovaná, délka studia 3 roky, typ studia bakalářské
  • Stavitelství, obor Pozemní stavby, forma studia: prezenční, délka studia 4 roky, typ studia bakalářské
  • Stavitelství, obor Pozemní stavby, forma studia: kombinovaná, délka studia 4 roky, typ studia bakalářské
  • Stavitelství, obor Konstrukce staveb, forma studia: prezenční, délka studia 4 roky, typ studia bakalářské
 • PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ DO STUDIJNÍHO PROGRAMU
 • Podání řádně vyplněné elektronické přihlášky v termínu od 23.10.2018 do 30.4.2019, přičemž elektronická přihláška je kompletní teprve po zaslání všech požadovaných dokumentů dle následujících odstavců tohoto článku a uhrazení administrativního poplatku
 • Doručení vysvědčení ze 3. ročníku střední školy nebo za první ročník dvouletého nástavbového studia nejpozději do 30.4.2019!
 • Uhrazení administrativního poplatku ve výši 650,- Kč nejpozději do 30.4.2019. Poplatek lze uhradit: a) složenkou (typu „A“), b) převodním příkazem (UniCredit Bank, č. účtu: 2111190117/2700, jako variabilní symbol se uvádí tři šestky a číslo přihlášky uchazeče, např. 66672642). IBAN CZ61 2700 0000 0021 1119 0117 a SWIFT BACXCZPP.
 • Cizinec ucházející se o studium v českém jazyce (netýká se občanů Slovenské republiky) je povinen absolvovat jazykovou zkoušku z českého jazyka na VŠTE. Přihlášku k jazykové zkoušce z českého jazyka, která je spolu s informacemi o zkoušce dostupná na www.studiumprovas.cz, je nutné podat nejpozději do 30.4.2019 prostřednictvím Centra celoživotního vzdělávání.
 • Dosažení středoškolského vzdělání s maturitní zkouškou a následné dodání ověřené kopie maturitního vysvědčení nejpozději při zápisu do studia na VŠTE.