Omezeno nabakalářské studium (změnit) • přijímací řízení VŠTE do 30. 4. 2019

Fakulty a studijní programy

Studijní obory

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dopravní technologie a spoje
Ekonomika a management
Stavitelství
Strojírenství
Ekonomika podniku
Ekonomika podniku - kombinovaná forma
Konstrukce staveb
Pozemní stavby
Strojírenství
Technologie dopravy a přepravy

Uvedené studijní programy a obory se týkají následujícího přijímacího řízení:

Přijímací řízení pro bakalářské studijní programy pro AR 2019/2020

logo Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Přihlašuje se od 23. 10. 2018 do 30. 4. 2019 vč.

• doplnit více informací o přijímacím řízení