Omezeno nabakalářské studium (změnit) • obor Strojírenství (změnit) • přijímací řízení VŠTE do 30. 4. 2019

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Přijímací řízení pro bakalářské studijní programy pro AR 2019/2020

Celá nabídka fakulty | Podrobně o fakultě

Studijní program:
Strojírenství, bakalářské studium

Obor nebo kombinace oborů:

VŠTE: Strojírenství
Bakalářské studium, forma: prezenční jednooborové.
Založit přihlášku do tohoto oboru (do 30. 4. 2019) | Podrobně o oboru

Uvedené studijní programy a obory se týkají následujícího přijímacího řízení:

Přijímací řízení pro bakalářské studijní programy pro AR 2019/2020

logo Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Přihlašuje se od 23. 10. 2018 do 30. 4. 2019 vč. | Nadále pracovat pouze s tímto přijímacím řízením

• doplnit více informací o přijímacím řízení