Znalectví

Navazující magisterské studium

Znalectví

Přijímacího řízení pro navazující magisterské studium pro akademický rok 2022/2023

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Znalectví prezenční,   čeština


Znalectví

Přijímacího řízení pro navazující magisterské studium pro akademický rok 2022/2023

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Znalectví kombinované,   čeština