Přihlášení přes údaje přihlášky

Přihlášení přes IS VŠTE

Je nutné znát UČO a heslo.