VŠTE NZNp Znalectví
Název anglicky: Expertness
navazující prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: VŠTE N_ZN Znalectví

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.