VŠTE BPEk Podniková ekonomika
Název anglicky: Business Economics
bakalářský kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: VŠTE B_PE Podniková ekonomika

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.