VŠTE CTRDp Technologie a řízení dopravy
Název anglicky: Technology and Management Transports
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový
Zahrnut v programu: VŠTE TRD Technologie a řízení dopravy

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.