VŠTE CTRDk Technologie a řízení dopravy - kombinovaná forma
Název anglicky: Technology and Management Transports
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě hlavní
Zahrnut v programu: VŠTE TRD Technologie a řízení dopravy

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.