VŠTE CNPEp Podniková ekonomika
Název anglicky: Business Economy
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový
Zahrnut v programu: VŠTE N_PE Podniková ekonomika

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.